Vervolgonderzoek slibdesintegratie rwzi Nieuwgraaf

De verwerking van slib is een belangrijke kostenpost voor waterzuiveringen. Een van de mogelijke manieren om de kosten voor slibverwerking te reduceren is slibdesintegratie in combinatie met slibvergisting. Hiertoe zijn in 2006-2007 praktijkonderzoek gedaan met ultrasone slibdesintegratie. Tijdens deze onderzoeken zijn geen significante verbeteringen geconstateerd. In 2010 is een tweede onderzoek uitgevoerd met ultrasone slibdesintegratie. In dit onderzoek zijn wel significante verbeteringen geconstateerd.

Naar aanleiding van de resultaten van dit tweede onderzoek (op rwzi Willem Annapolder) is een vervolgonderzoek gestart op rwzi Nieuwgraaf. Om een juiste capaciteit voor de slibdesintegratie te hebben, is het onderzoek met twee ultrasone installaties uitgevoerd. Verder zijn enkele uitvoeringsverbeteringen aan de randapparatuur en de installaties doorgevoerd.

Uit het STOWA onderzoek beschreven in rapport 2008-10 'Slibdesintegratie' blijkt dat een extra (organische) droge-stofreductie en biogasproductie van relatief 15 procent nodig is om ultrasone slibdesintegratie economisch te kunnen terugverdienen. De gevonden verbeteringen in biogasproductie en droge-stofreductie zijn niet groot genoeg om voor Nieuwgraaf de investering economisch te kunnen terugverdienen.