Skip to main content Skip to main nav

Verwijdering van organische microverontreinigingen. Handvatten voor de keuze van behandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit

Dit rapport biedt handvatten voor de dimensionering van technieken voor het verwijderen van organische microverontreinigingen op rwzi’s. De dimensionering wordt gebaseerd op de organische microverontreinigingen die voorkomen in de zogenoemde Droogweerafvoer. In combinatie met de gemeten verwijdering van microverontreinigingen in het actief-slibsysteem is daarmee volgens de opstellers van het rapport een aanzienlijke besparing mogelijk: tot 30 procent van de benodigde hydraulische capaciteit.

Cruciaal daarbij is dat hiervoor goede gegevens van de desbetreffende RWZI worden gebruikt. Alleen met die specifieke gegevens kunnen de kosten en de effectiviteit van een techniek­ keuze en ontwerp en dimensionering in beeld worden gebracht.

De dimensionering en de bedrijfsvoering van een RWZI is voor de verwijdering van conven­ tionele parameters zoals N, P en BZV maar beperkt afhankelijk van de verdunning en de dynamiek in de aanvoer van die verontreinigingen. De dimensionering en de bedrijfsvoering voor aanvullende zuivering van medicijnresten op een RWZI is juist zeer gevoelig voor die samenstelling en dynamiek van het influent

Juist de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlaktewater is een bron van toenemende zorg. Medicijnresten hebben een negatieve invloed op de ecologische toestand en maken bovendien het oppervlaktewater minder geschikt als bron voor drinkwater. Vanuit het minis­ terie IenW is daarom het uitvoeringsprogramma ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ gestart. Dit programma beoogt in de gehele keten van productie, gebruik tot en met de lozing van medicijnresten via het riool en de rwzi stappen te zetten om medicijnresten uit het milieu te houden. STOWA geeft ondersteuning aan dit programma via het Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit RWZI­afvalwater’.

TOOL

Bij het rapport is een excel tool verschenen die waterbeheerders kan helpen bij de keuze van nabehandelingstechniek in combinatie met de benodigde hydraulische capaciteit. Dit ten behoeve van de verwijdering van geneesmiddelen.

In deze webpresentatie gaan deskundigen Mirabella Mulder, Jeroen Langeveld en Ellen van Voorthuizen dieper in op het verwijderen van medicijnresten en andere organische microverontreinigingen uit afvalwater. Ook geven ze handvatten voor de behandelingstec