Skip to main content Skip to main nav

Voorspellingssysteem blauwalgen. Resultaten pilots 2007

STOWA werkt aan een model voor het voorspellen van het optreden van blauwalgen. Dit rapport bevat de resultaten van de eerste ervaringen die met dit model zijn opgedaan, in 2007.