Skip to main content Skip to main nav

Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen

In 2007 is gestart met de bouw van een algen-voorspellingssysteem. Het systeem werd in 2007 en 2008 als proef toegepast in vier meren. Dit rapport presenteert de resultaten van deze proef.

Drijflagen van blauwalgen vormen een jaarlijks terugkerend probleem veel Nederlandse meren en plassen. Een instrument waarmee algenbloei enkele dagen van tevoren kan worden voorspeld, kan een waterbeheerder helpen met het nemen van beslissingen om maatregelen te treffen en waarschuwingen te geven om recreanten te beschermen.

In 2007 is gestart met de bouw van een algen-voorspellingssysteem. Het systeem werd in 2007 en 2008 als proef toegepast in een viertal meren. Dit rapport presenteert de resultaten van deze proef. In beide jaren bleef de blauwalgenbloei door de relatief slechte zomers (weinig zon, veel wind) beperkt. Hierdoor zijn in beperkte mate gegevens beschikbaar om te kunnen toetsen of het model goed scoort.

Uit de resultaten blijkt dat drijflagen die daadwerkelijk worden waargenomen, correct worden voorspeld, maar dat er nog te veel ‘false positives’ optreden. Hierbij voorspelt het model een algenbloei, maar treedt deze in werkelijkheid niet op.

Om het voorspellingsmodel nog beter te ijken, is de drijflaagvorming in 2009 opnieuw gemonitord. Hierbij zijn ook nieuwe technieken ingezet, zoals de fluoroprobe, een webcam en vliegtuig remote sensing. Daarnaast wordt fundamenteel onderzoek verricht om de factoren die drijflaagvorming beïnvloeden, beter te kunnen kwantificeren.

In H20 2009-23 staat een artikel over het ontwikkelde model. Klik hier voor een pdf.