Wat zit er in ons afvalwater? Watson geeft het antwoord! (brochure)

Waterbeheerders verzamelen al lange tijd gegevens over medicijnresten, hormonen en andere 'microverontreinigingen' in hun afvalwater. Deze worden gebundeld en ontsloten in de Watson database. De database bevat een schat aan informatie over de concentraties microverontreinigingen in het inkomende en gezuiverde afvalwater. Hij is als webapplicatie te raadplegen, zodat gebruikers nog meer informatie uit de gegevens kunnen halen. In deze begeleidende brochure worden de database, de webapplicatie en de toepassing ervan uitgebreid toegelicht. In de brochure wordt duidelijk gemaakt hoe u de database/webapplicatie kunt gebruiken, en welke data er wel en niet mee gegenereerd kunnen worden. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijgt u inzicht in de uitgebreide toepassingsmogelijkheden.

Door de resultaten van uitgevoerde analyses te bundelen en te ontsluiten via de Watson database, kunnen de meetdata optimaal benut worden.  Bijvoorbeeld om antwoord te geven op belangrijke vragen als: welke stoffen zitten er in het afvalwater, en in welke concentraties? Op basis daarvan kunnen we bijvoorbeeld meer zeggen over de mogelijke effecten en risico's van deze emissies en de mate waarin rwzi's bepaalde stoffen verwijderen. Maar ook over het nemen van emissiebeperkende maatregelen op zuiveringsinstallaties. De database wordt ook gebruikt voor het afleiden van kentallen voor de zogenoemde EmissieRegistratie. De ER-kentallen worden gebruikt om de bijdrage van rwzi's aan de totale emissie van een stof naar het oppervlaktewater te bepalen.

De database/webapplicatie en de brochure zijn te vinden op emissieregistratie.nl.