Skip to main content Skip to main nav

Waterberging op landbouwgronden. Effecten op plant- en dierziekten en contamianten

In het waterbeheer wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om in tijden van neerslagoverschot water te bergen. Eén van de opties is om water tijdelijk te bergen op landbouwgronden. In het rapport wordt beschreven wat de effecten van deze waterberging zijn op de bedrijfsvoering in de landbouw. Aandacht is besteed aan de verspreiding van plant- en dierziekten, onkruiden en verontreinigende stoffen. Bij het rapport is een (Excel) tabel ontwikkeld waarmee de risico’s van verschillende typen waterberging zijn in te schatten.