Skip to main content Skip to main nav

Waterharmonica

Tijdens het 25-jarig jubileum van STOWA ontving Theo Claassen (Wetterskip Fryslân), een prijs voor zijn visie op ecotechnologische toepassingen als schakel tussen effluent van rwzi's en oppervlaktewater. Dit als tegenhanger van hoogtechnologische en (dure) systemen zoals membraanfiltratietechnieken. Samen met Ruud Kampf is dit concept verder uitgewerkt. Dit rapport inventariseert de bestaande systemen in Nederland en geeft aan wat de toepasbaarheid van de Waterharmonica in Nederland is.

Kijk voor meer informatie op www.waterharmonica.nl.