Skip to main content Skip to main nav

Waterharmonica in the developing world

Tijdens het 25-jarig jubileum van STOWA ontving Theo Claassen (Wetterskip Fryslân), een prijs voor zijn schets van ecotechnologische toepassingen als schakel tussen effluent van rwzi's en oppervlaktewater, de Waterharmonica. Dit als tegenhanger van hoogtechnologische (en dure) systemen zoals membraanfiltratietechnieken. Samen met Ruud Kampf is dit concept verder uitgewerkt. Dit rapport beschrijft de mogelijkheden om het concept van de Waterharmonica in ontwikkelingslanden verder uit te werken.

Tijdens het 25-jarig jubileum van STOWA ontving Theo Claassen (Wetterskip Fryslân), een prijs voor zijn schets van ecotechnologische toepassingen als schakel tussen effluent van RWZI's en oppervlaktewater, de Waterharmonica. Dit als tegenhanger van hoogtechnologische (en dure) systemen zoals membraanfiltratietechnieken. Samen met Ruud Kampf is dit concept verder uitgewerkt. Dit rapport beschrijft de mogelijkheden om het concept van de Waterharmonica in ontwikkelingslanden verder uit te werken.