Skip to main content Skip to main nav

Waterharmonica's in Nederland 1996-2012. Van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater

Dit rapport geeft een samenvattend overzicht van de wijze waarop Waterharmonica's vanaf 1996 tot 2013 zijn toegepast en van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de werking en effectiviteit van deze systemen.

In Nederland worden al jaren natuurlijke zuiveringssystemen - Waterharmonica's - toegepast als extra schakel tussen waterketen en watersysteem. De systemen hebben tot doel de kwaliteit van gezuiverd afvalwater (effluent) verder te verbeteren en er 'levend' water van te maken, alvorens het te lozen op (kwetsbaar) oppervlaktewater of te hergebruiken. Sinds de introductie van het concept in 1996, zijn er op diverse plaatsen in Nederland kleinere en grotere natuurlijke zuiveringssystemen aangelegd.