Wateveiligheid. Begrippen begrijpen

Dit is de geactualiseerde editie van het boekje 'Waterveiligheid. begrippen begrijpen' uit 2007. In deze vernieuwde versie bespreken we de belangrijkste actuele waterveiligheidsbegrippen.


De Nederlandse delta heeft de beste hoogwaterbescherming van alle deltalanden in de wereld. Geen land ter wereld heeft veiligheidsnormen die zo hoog zijn als die van ons. Of het nu gaat om de bescherming tegen rivieren, grote meren of de zee: de kans op een overstroming is in Nederland heel klein. Dat spreekt niet voor zich. De bescherming tegen overstromingen is een permanente opgave. Niet alleen vanwege klimaatverandering, waardoor naar verwachting de zeespiegel sneller zal gaan stijgen en rivierhoogwaters vaker gaan optreden door hogere afvoeren. Ook omdat onze welvaart blijft groeien en we dus steeds meer te beschermen hebben. Boven- dien veranderen de inzichten hoe we de bescherming tegen over- stromen het best kunnen invullen.

Al deze ontwikkelingen werken door in het beleid en in maatregelen waarmee we dat beleid uitvoeren. En met al deze ontwikkelingen verandert ook het jargon waarmee we over waterveiligheid communiceren. Het is goed om af en toe dat jargon op te schrijven en met elkaar te delen.

In 2007 verscheen de eerste editie van het boekje Waterveiligheid. Begrippen begrijpen, een boekje over begrippen in de wereld van waterveiligheid. Ondertussen hebben de geschetste ontwikkelingen geleid tot aanpassing van het beleid en van de wetgeving over waterveiligheid. Een nieuwe normeringssystematiek heeft zijn intrede gedaan en per 1 januari 2017 zijn andere wettelijke veilig- heidsnormen van kracht. Rond deze veranderingen zijn veel nieuwe begrippen geïntroduceerd. Een goede reden dus om dit boekje te herzien. In deze nieuwe versie komen de belangrijkste begrippen van nu voor het voetlicht: in korte paragrafen voor verschillende onderwerpen, en in een begrippenlijst aan het eind. Zo zorgen we dat we elkaar blijven begrijpen.