Zandverwijdering op rwzi’s in Nederland. Stand van zaken 2017

Dit rapport geeft een actueel overzicht van de huidige kennis over zandverwijdering op rwzi's. Het geeft antwoord op vragen als: wanneer en waarom is het zinvol om zand te verwijderen? Welke technieken bestaan ervoor, en welke voor- en nadelen hebben ze? En waar moet je rekening mee houden bij het ontwerp van zandvangers en zandwassers?

Op ongeveer de helft van alle Nederlandse rwzi's (totaal ca. 340) vindt tijdens het zuiveren van afvalwater ook zandverwijdering plaats. Dat gebeurt bijvoorbeeld om (extra) slijtage aan, danwel mogelijke verstopping van procesonderdelen te voorkomen. Maar ook om te voorkomen dat er met het zuiveringsslib veel zand wordt afgevoerd. Toch  wordt er aan zandverwijdering relatief weinig aandacht aan besteed bij het bouwen van nieuwe rwzi's of bij het optimaliseren van bestaande zuiveringen. Zandverwijdering wordt gezien als een bestaande techniek die al jaren uitontwikkeld is. Ten onrechte.

Dit rapport geeft een actueel overzicht van de huidige kennis over zandverwijdering op rwzi's. De kennis in dit overzicht is gebaseerd op bestaande literatuur over het onderwerp, aangevuld met overwegingen op basis van interviews met verschillende experts op het gebied van het ontwerpen van zandvangers en zandwassers. Hierdoor biedt deze kennisbundeling een uitstekend houvast voor waterschappen die aanpassingen aan hun strategie aangaande zandverwijdering overwegen.

Hoe werkt een zandvanger? Bekijk een korte video

Hoe werkt een zanvanger?