Skip to main content Skip to main nav

E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans

De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft in dit project samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning module ontwikkeld voor het opstellen van een waterbalans: 'Waterstromen in beeld'. Ook is er een bijbehorende rekentool ontwikkeld (plus handleiding) waarmee waterbeheerders daadwerkelijk waterbalansen kunnen opstellen.

>Naar de e-learning module waterstromen in beeld

De e-learning module geeft gebruikers uitleg over het opstellen van een waterbalans (in een daarvoor ontwikkeld Excel spreadsheet), en behandelt kort de belangrijkste bijbehorende begrippen. Ook doorlopen gebruikers een voorbeeld, waarin het belang van het opstellen van een waterbalans naar voren komt.

Met de rekentool kunnen waterbeheerders zelf aan de slag voor het opstellen van een waterbalans. Een waterbalans laat zien hoeveel en via welke routes water een watersysteem inkomt (bijv. neerslag, inlaat en kwel) en verlaat (bijv. verdamping, uitlaat en wegzijging). Het opstellen van zo'n balans is een belangrijke eerste stap om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een oppervlaktewater en vormt de basis voor het opstellen van stoffenbalans. Deze geeft informatie over met het water in- en uitstromende stofvrachten, zoals nutriënten en chloride. Het geeft ook belangrijke aanknopingspunten voor het verbeteren van deze toestand. De tool vergt overigens wel enige waterhuishoudkundige kennis en ervaring.

Voor wie?

Het volgen van de e-learning module 'Waterstromen in beeld' staat in principe open voor iedereen die zich vanuit zijn of haar werk bezig houdt met waterkwaliteitsbeheer. Het volgen van de module wordt dringend aanbevolen voor deelnemers aan de vierdaagse cursus 'Aquatisch Ecologische Systeemanalyse'. Het volgen van de module duurt ongeveer een half uur tot een uur.