Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw: eerste ervaringen en verdere verbeteringen

Op 7 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere uitrol van de Waterwijzer Landbouw. De ontwikkelaars brengen u op de hoogte van de eerste bevindingen met het toepassen van het instrument en doen voorstellen voor verbeteringen. Maar zij horen ook graag wat uw ervaringen zijn, zodat ze die mee kunnen nemen bij de verdere ontwikkeling.


Aanmelden

In oktober 2018 werd de Waterwijzer Landbouw (WWL) officieel gelanceerd. Met dit nieuwe instrument kunnen waterbeheerders de effecten van veranderingen in het waterbeheer – bijvoorbeeld als gevolg van peilaanpassingen of veranderende klimatologische omstandigheden - op landbouwkundige opbrengsten berekenen. Dat gebeurt in termen van natschade, droogteschade en zoutschade. De WWL is inmiddels al zo’n 150 keer gedownload: een prachtig resultaat.

De WWL-tools zijn gebaseerd op miljoenen modelruns. Vandaar dat de ontwikkelaars voorafgaande aan de lancering niet alle resultaten hebben kunnen controleren op plausibiliteit. In een aantal gevallen leverde dat de afgelopen maanden bij toepassingen door gebruikers niet-plausibele uitkomsten op. Deze zijn geanalyseerd en op basis daarvan stellen zij tijdens deze gebruikersmiddag een aantal verbeteringen voor. Maar wij zijn ook heel benieuwd naar uw eerste ervaringen met dit instrument, zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren of andere gebruikers kunnen attenderen op vreemde resultaten. Deze bijeenkomst is dan ook in het bijzonder bedoeld voor degene die de Waterwijzer Landbouw al gebruikt hebben.

Programma

  • 13.00 uur Ontvangst door dagvoorzitter Rob Ruijtenberg (STOWA)
  • 13.15 uur Korte introductie Waterwijzer Landbouw (Ruud Bartholomeus en Mirjam Hack)
  • 13.35 uur Waar bent u tegenaan gelopen? Inventarisatie van knelpunten
  • 13.45 uur Bevindingen en verbeterwensen projectteam Waterwijzer Landbouw (Martin Mulder)
  • 14.15 uur Pauze
  • 14.45 uur Bevindingen uit de praktijk I: Wetterskip Fryslân (Wiebe Terwisscha van Scheltinga)
  • 15.10 uur Bevindingen uit de praktijk II: Arcadis (Wilco Klutman)
  • 15.30 uur Discussie: verbeterthema’s en prioritering
  • 16.00 uur Borrel

Aanmelden

U kunt zich hierboven voor deze gebruikersdag aanmelden. U kunt bij uw aanmelding in het veld 'Bijzonderheden' alvast uw vragen en opmerkingen over de WWL kwijt.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief