Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Cursus Neerslaginformatie voor berekenen van wateroverlast

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze kennis is te vinden op www.meteobase.nl. Maar welke neerslag is bepalend voor jouw situatie? Deze hybride cursus van PAOTM in samenwerking met STOWA helpt je bij het gebruik van deze nieuwe neerslagstatistiek.

We behandelen de hele range aan recent opgeleverde neerslaginformatie: de basisstatistiek, voor het huidige en toekomstige klimaat. Voor korte duren van 10 minuten tot 10 dagen, dus voor stad en land. Regionale verschillen in extreme neerslag en het opschalen van puntneerslag naar grotere gebieden. Maar ook de neerslagreeksen en gebeurtenissen, die gebruikt kunnen worden voor toetsen van stedelijke en landelijke watersystemen.

Naast de theoretische achtergronden ga je zelf aan de slag met toepassing van de statistiek door middel van oefeningen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen over je eigen casus.

> Lees meer over de nieuw neerslagstatistieken

> Meer informatie en aanmelden voor deze cursus