Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kaderrichtlijn Water (KRW) in een wrap

Deze cursus - georganiseerd door PAOTM - gaat in op de voor beleidsmakers relevante facetten van waterkwaliteit en de KRW.

De cursus start met de achtergrond van de KRW,  en gaat in op de bestuurlijke en juridische basis en de Nederlandse implementatie ervan. Verder worden de meer technische aspecten besproken, zoals de huidige waterkwaliteit in Nederland en de relatie met de KRW-doelen, de wijze waarop waterlichamen zijn geanalyseerd, watertypen zijn toegekend, maatregelen zijn genomen en hoe waterlichamen zijn beoordeeld.

Als laatste worden veelgebruikte methoden toegelicht, zoals de handreiking KRW-doelen, de Ecologische Sleutelfactoren en de KRW-Verkenner. En er wordt aandacht besteed aan de actualiteit waar de KRW onder een vergrootglas ligt.