Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennisdag Regionale Keringen 2024

STOWA, de provincie Zuid Holland en Waterschap Rivierenland nodigen je van harte uit op donderdag 13 juni voor de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met je willen delen rondom de veiligheid en het in stand houden van regionale keringen. Dit doen we in een afwisselend programma.

Let op: De inschrijving is gesloten. 

Regionale keringen vervullen een belangrijke rol bij het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Daarom willen we de keringen in optimale conditie houden. Waterschappen, provincies en STOWA onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Dit gebeurt in het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK). We gaan tijdens de kennisdag onder meer in op de vraag of er een manier te vinden is waarbij de veiligheid van het beschermde gebied op een doelmatige, uitlegbare en pragmatische wijze bereikt kan worden en of de bestaande veiligheidsbenadering daarvoor aangepast moet worden.

Het programma begint om 9.30 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel. Gedurende de dag, en zeker tijdens de lunch en de afsluitende borrel, heb je volop gelegenheid met andere deelnemers kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Meer weten over ORK? Klik op Programma ORK

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden maar er worden door de diverse instanties wel kosten gemaakt. Ben je aangemeld maar verhinderd, geen dit dan door via stowa@stowa.nl