Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

KNMI Relatiedag 'Weer & Waterbeheer'

Op donderdag 1 december organiseert het KNMI de relatiedag ‘Weer en waterbeheer’. Samen met sprekers uit het werkveld deelt KNMI op deze dag meteorologische- en hydrologische kennis aan de hand van (product)ontwikkelingen en informatietools ten behoeve van waterbeheer. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over thema’s als ‘droogte & extreem weer’. Let op: Deze dag is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat.

Het gevarieerde programma omvat een aantal onderdelen waar ook STOWA inhoudelijk bij betrokken is, zoals het opstellen van nieuwe neerslagstatistieken en het Internationaal Radar Composiet. Verder komt ter sprake: tools en ontwikkelingen uit het KNMI Early Warning Centre, inwinning regenmeterdata en informatievoorziening programma Slim Watermanagement.

Het wordt een inspirerende dag met een actueel programma en volop gelegenheid om kennis te delen; maar ook kennisbehoeften kenbaar te maken. KNMI nodigt waterbeheerders van harte uit om in gesprek te gaan. Mocht u vooraf al een informatiebehoefte hebben, dan kunt u die per e-mail doorgeven via: bckoffaccmgt@knmi.nl

Programma

09:30 uur   Inloop en ontvangst met koffie en thee

10:00 uur   Opening door dagvoorzitter, Remko Uijlenhoet, Professor TU Delft


10:05 uur   Welkom op het KNMI,Gerard van der Steenhoven, Hoofddirecteur KNMI

10:10 uur   Internationaal Radar Composiet (IRC) en regenmeterdata, Aart Overeem en Hidde Leijnse, Onderzoekers Weerradar KNMI

10:50 uur   Neerslagtekortkaart en ontwikkelingen SPI, Ben Lankamp, Product Owner KNMI en
Boris Teunis, Senior Advisor Water Management RWS


11:30 uur   Slim Water Management, Bas de Jong, Senior Advisor RWS

12:00 uur   Innovatie Meet up (incl. lunch)

13:15 uur   Meteo-onderzoek ten behoeve van waterbeheer, Dorien Lugt, Consultant Water and Climate HKV, Jules Beersma, Klimaatonderzoeker KNMI 


13:45 uur   Ontwikkelingen vanuit het KNMI Early Warning Centre , Rob Sluijter, Programma Manager Early Warning Centre KNMI

14:30 uur   Ruimte voor discussie, vragen en antwoorden

14:55 uur   Evaluatie en afsluiting, Jan Dekker, Strategisch Business Manager Weer en Luchtvaartmeteorologie KNMI


15:00 uur   Netwerkborrel

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Lies Vernooij van het KNMI. Nogmaals: deze dag is uitsluitend bestemd vor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat.