Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Vierde gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

Op 2 juni aanstaande ben je van harte welkom op de vierde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw, ook dit keer online. De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderende hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen het gevolg zijn van menselijk ingrijpen, maar ook door veranderingen van klimaat.

Tijdens deze middag bespreken we de laatste ontwikkelingen rond het instrument en gaan we graag met je in gesprek over verbeterwensen en daaraan gekoppelde prioriteiten. Op het (voorlopige programma) staat onder meer een precentatie over recente verbeteringen en aanvullingen van het instrument. Ook gaan we dieper in op het recent uitgebrachte advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het NHI die een oordeel heeft gegeven over de toepasbaarheid en validiteit van het instrument. Directe aanleiding was het voornemen om de WWL op te nemen in het NHI. OVerder besteden we aandacht aan verdere validatie van het instrument en aan opgedane gebruikerservaringen.

Meer weten over de Waterwijzer Landbouw? Ga naar www.waterwijzer.nl

Voorlopige programma

Dagvoorzitter: Michelle Talsma, STOWA

12.45 uur    Digitale inloop

13.00 uur    Opening en welkom, Michelle Talsma (STOWA)

13.10 uur   Advies Wetenschappelijke Adviescommissie NHI over WWL en relatie NHI, Jacques Peerboom (RWS)

13.25 uur    Verbeteringen en aanvullingen voor Waterwijzer Landbouw sinds vorige gebruikersmiddag, door Marius Heinen (WENR)

Ervaringen van gebruikers en ontwikkelaars

13.55 uur     Deel 1: Onderzoek Friese zandgronden i.o.v. provincie Friesland; Joris Schaap (Badus),

14.15 uur     Deel 2: Variantenanalyses in het stroomgebied van de Dinkel i.o.v. waterschap Vechtstromen; Willem Capel (TAUW)

14.35 uur     Pauze

Modelontwikkeling

14.45 uur Deel 1: Validatie Waterwijzer Landbouw, Joost Iwema (WENR)

15.20 uur Deel 2: Adaptieve wortelverdeling, Martin Mulder (WENR)

Afsluiting

15.40 uur     Inventarisatie verbeterwensen (en prioriteren) door alle aanwezigen. Jacques Peerboom (namens NHI) en Mirjam Hack (WENR)

16.00 Slotwoord en Sluiting