Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Neerslagstatistiek 2024'

Op 25 juni geven we een toelichting op de resultaten van het door STOWA geëntameerde Meteo-onderzoek 2021-2024 en besteden we aandacht aan het gebruik van de nieuwe statistiek en neerslagreeksen. Er zal uitgebreid gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan de uitvoerders van het onderzoek, KNMI en HKV.

Aanmelden

Eind 2023 heeft het KNMI nieuwe klimaatscenario’s opgeleverd: KNMI 2023 scenario’s. Dit was aanleiding om de basisstatistiek neerslagstatistieken die STOWA in 2019 heeft opgeleverd, tegen het licht te houden. Vervolgens is - op basis van de basisstatistiek en de nieuwe klimaatscenario's - onderzocht of er nog aanpassingen nodig waren in de klimaatstatistiek (die iets zegt over koekomstige neerslag). 

Wat komt daar uit naar voren? 

  1. De STOWA basisstatistiek opgeleverd in 2019 blijft hetzelfde. De nieuw beschikbare metingen tot en met 2022 geven geen aanleiding voor herziening van de basisstatistiek voor het huidig klimaat. 
  2. De STOWA toekomststatistiek ligt in lijn met de statistiek van 2019. 

Verandert er dan niets? Ja wel, bij de klimaatstatistiek zijn andere keuzes gemaakt. 

De toekomststatistiek die is afgeleid uit de KNMI 2023 scenario’s, is anders van opbouw dan die van 2019. Dat komt omdat er voor de KNMI 2023 scenario’s andere keuzes zijn gemaakt. Er zijn andere zichtjaren gekozen en de scenario’s zijn op iets andere manier gedefinieerd. 

Alle neerslagdata zijn in meteobase beschikbaar: www.meteobase.nl

Meer weten?