Remote Sensing voor waterveiligheid

Deze Deltafact gaat over de toepassingen van remote sensing op waterveiligheid. De toepassingen op het gebied van waterveiligheid betreffen onder meer aspecten van dijkmonitoring. Bijvoorbeeld hoogte, deformaties, (kwaliteit van) bekleding en lekkages.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Waterveiligheidsbeleid en regelgeving' en 'Beoordelen waterkeringen'. Klik hier om daar naartoe te gaan.