Skip to main content Skip to main nav

Waterveiligheidsbeleid en regelgeving

Verzekeren van overstromingsschade en schade door wateroverlast

Dit Deltafact beschrijft in hoeverre in Nederland schade door overstromingen en wateroverlast verzekerbaar is.

Bekijk Deltafact

Kansinschatting falen waterkeringen

Deze Deltafact gaat over de vraag: Bieden onze waterkeringen ons voldoende veiligheid tegen overstromen? De specificatie 'voldoende veiligheid' is wet...

Bekijk Deltafact

Stabiliteit veenkades

In Wilnis is in 2003 een veenkade doorgebroken tijdens een extreem droge periode. Dit heeft de aandacht gevestigd op vragen omtrent de stabiliteit van...

Bekijk Deltafact

Room for the river

The Room for the River concept is related to river restoration or rehabilitation, sustainable river management, river flood management and river widen...

Bekijk Deltafact

Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) dateert van november 2007 en heeft als doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondh...

Bekijk Deltafact

Remote Sensing voor waterveiligheid

Deze Deltafact gaat over de toepassingen van remote sensing op waterveiligheid. De toepassingen op het gebied van waterveiligheid betreffen onder meer...

Bekijk Deltafact

Reserveringszone

Voor de ruimtelijke reservering bij waterkeringen voor toekomstige versterkingen wordt bij duinen een reserveringszone en bij dijken een profiel van v...

Bekijk Deltafact

Consequentie snelle daling waterpeil op waterkering

Een snelle daling van het waterpeil in een boezemsysteem kan ontstaan door een kadebreuk of door de inzet van een bergingsgebied. Bij de inzet van een...

Bekijk Deltafact

Bouwen in en op waterkeringen

Deze Deltafact gaat over het bouwen in en op waterkeringen. Bouwen in en op waterkeringen is zo oud als de keringen zelf. In de loop der tijd is de we...

Bekijk Deltafact