Skip to main content Skip to main nav

Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer

Deze Deltafact behandelt de rol van bodemorganische stof bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking), de mogelijkheden om het gehalte te beïnvloeden en wat dit betekent voor het waterbeheer.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte' . Klik hier om daar naartoe te gaan.