Skip to main content Skip to main nav

Onderwaterdrainage

Onderwaterdrains aanleggen in veenweiden is een mogelijkheid om de maaivelddaling door veenoxidatie drastisch te vertragen. Onderwaterdrains blijken een effectievere methode om de grondwaterstanden te verhogen.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte'. Klik hier om daar naartoe te gaan.