Waterreservoirs op bedrijfsniveau

In deze Deltafact worden de mogelijkheden geschetst voor waterreservoirs voor de glastuinbouw en voor open teelten.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte'. Klik hier om daar naartoe te gaan.