Skip to main content Skip to main nav

Hergebruik van effluent

Deze Deltafact gaat in op het hergebruiken van effluent als zoetwaterbron. Effluent kan onder andere ingezet worden als irrigatiewater en als proceswater voor de industrie.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Droogte', 'Peilbeheer' en 'Aanpassen aan klimaatverandering'. Klik hier om daar naartoe te gaan.