25 april 2019

Bemonsterings- en analysemethode medicijnresten in afvalwater

In opdracht van STOWA ontwikkelen de gezamenlijke waterschapslaboratoria (ILOW) een robuuste methode voor bemonstering en analyse om de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten door rioolwaterzuiveringsinstallatie te kunnen bepalen.

De behoefte aan een goede bemonstering- en analysemethode om de verwijderingsefficiëntie door rwzi's van medicijnresten te bepalen, is groot. Diverse waterschappen zijn op dit ogenblik al druk bezig met pilots om met innovatieve zuiveringstechnieken de emissie van medicijnresten naar het oppervlaktewater te beperken. De vraag die waterschappen graag beantwoord willen hebben, is hoe kosteneffectief deze technieken zijn en wat ze bijdragen aan de verbetering van de ecotoxicologische kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Dit project geeft hierop hopelijk het antwoord.

> Lees de volledige beschrijving van het project