Skip to main content Skip to main nav

21 mei 2019

Community of Practice Legionella

Bij enkele warme-deelstroombehandelingen op rwzi's in Nederland is recentelijk Legionella aangetroffen. STOWA heeft naar aanleiding hiervan een Community of Practice opgezet waarin betrokken waterschappen met elkaar spreken over het mogelijke ontstaan van Legionella, data en meetresultaten uitwisselen en elkaar informeren over het effect van mogelijke maatregelen. Maar ook om goed voorbereid te zijn op mogelijke vragen van rwzi-medewerkers, bewoners en bestuurders.

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als dit water als nevel (aerosol) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Mensen worden niet ziek door het drinken van besmet water. Een patiënt draagt de legionellabacterie ook niet over naar andere mensen. De meeste mensen worden niet ziek als ze de legionella bacterie inademen. Sommige mensen krijgen milde, griepachtige klachten die vanzelf weer overgaan. Heel soms veroorzaakt de legionellabacterie een ernstige longontsteking.

Op dit ogenblik zijn er twaalf warme-deelstroominstallaties in bedrijf en één wordt er opgestart. Het gaat om installaties die afvalwater deelstromen behandelen, bijvoorbeeld het water dat vrijkomt bij het ontwateren van uitgegist slib. Behandelmethodes zijn onder meer Annamox, Demon, Sharon en NAS. Enkele van deze behandelingen zijn in Nederland, zoals gezegd, recentelijk positief getest voor Legionella.

STOWA heeft de waterschappen inmiddels geadviseerd om:

• minimaal maandelijks het water in de warme-deelstroominstallatie te bemonsteren en te analyseren op Legionella;
• bij hoge concentraties Legionella in de waterfase (≥ 1.000.000 kve (kolonievormende eenheden)/liter) ) ook Legionella in de lucht te bepalen;

• de persoonsbeveiliging van de medewerkers (en bezoekers) aan te scherpen door het dragen van een mondkapje of gelaatsmasker in de omgeving van de desbetreffende deelstroominstallatie;
• de beluchting van de deelstroombehandeling enige tijd uit te zetten voordat men in/om de installatie aanwezig is.

Uit de eerste monitoringresultaten blijkt dat in de warme-deelstroominstallaties Legionella in hoge concentraties kan voorkomen. Het is opvallend dat in sommige installaties geen Legionella is aangetroffen en in andere vergelijkbare installaties Legionella juist in hoge aantallen is aangetroffen. Ook komt het voor dat de ene meting hoge aantallen geeft en daarna weer een meting waar niets wordt aangetroffen. Het is nog onduidelijk waardoor dit komt. In de CoP houden de deelnemers de vinger aan de pols en delen ze (voortschrijdende) inzichten met elkaar.

Meer achtergrondinformatie vindt u op de projectsite van de Community of Practice Legionella. > Naar de projectsite