Skip to main content Skip to main nav

14 april 2020

DNA-technieken voor waterbeheerders

In het waterbeheer worden op steeds grotere schaal DNA-technieken ingezet. Bijvoorbeeld bij het opsporen van muskusratten, het monitoren van de zwemwaterkwaliteit, monitoring voor de KRW, het opsporen van lozingen en bij het in beeld brengen van het aquatische voedselweb. Om de bestaande kennis over DNA en DNA-technieken te ontsluiten heeft de STOWA een speciale Deltafact laten opstellen.

DNA-technieken zijn de laatste jaren sterk doorontwikkeld, en bieden vandaag de dag steeds meer kosteneffectieve mogelijkheden voor het systematisch verzamelen van gegevens van biologische componenten van ecosystemen, zoals algen, macrofauna en vissen. Dit wordt ook wel biomonitoring genoemd. Het opgestelde Deltafact gaat in op de methoden die worden gebruikt voor genetische biomonitoring. Er wordt verder stilgestaan bij de mogelijkheden die DNA-technieken bieden voor waterbeheerders, en het geeft aandachtspunten bij het hele proces van DNA-bemonstering tot interpretatie van de data.

STOWA laat al enkele jaren zogenoemde Deltafacts opstellen. Het zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit. U kunt ze allemaal vinden op www.deltafacts.nl.

> Naar het Deltafact 'DNA-technieken voor waterbeheerders'

  • Meer over (e)DNA & muskusratten? KLIK HIER
  • Meer weten over (e)DNA en het aquatische voedselweb? KLIK HIER
  • Meer weten over DNA-monitoring van blauwalgen? KLIK HIER