Skip to main content Skip to main nav

18 december 2023

Hoe creëren we een robuuste waterkwaliteit in een veranderend klimaat?

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, werkt de Nederlandse overheid aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het doel is een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Het thema waterkwaliteit bleef hierin tot dusver onderbelicht, maar ook die komt door de kimaatverandering in toenemende mate onder druk te staan. Daarnaast neemt de gebruiksdruk van het water toe als gevolg van klimaatverandering. Voor STOWA aanleiding een project te starten om antwoord te geven op de vraag: hoe creëren we een robuuste waterkwaliteit in een veranderend klimaat?


In dit project zijn drie samenhangende producten ontwikkeld die moeten helpen bij het beantwoorden van die vraag: de Handreiking stresstest waterkwaliteit, de Handreiking weging van het waterbelang voor waterkwaliteit en de routekaart maatregelen waterkwaliteit.

De Handreiking stresstest waterkwaliteit is ontwikkeld om in beeld te brengen welke wateren kwetsbaar zijn voor de (negatieve) gevolgen van klimaatverandering en wat deze systemen kwetsbaar maakt. Het gaat dus om het stellen van een diagnose.

De Handreiking weging van het waterbelang voor waterkwaliteit geeft waterbeheerders uitgangspunten en richtlijnen voor het waarborgen van de waterkwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij is ook rekening gehouden met (toekomstige) effecten van klimaatverandering. Het laat via een stappenplan heel duidelijk zien wat past bij wat voor soort ondergrond en watersysteem e.d. Het gaat dus om uitgangspunten en richtlijnen voor het ontwerpen van nieuwe ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen.

De online tool routekaart maatregelen waterkwaliteit ten slotte is ontworpen om beheerders, en dan met name gemeenten, inzicht te geven in het soort waterkwaliteitsbevorderende maatregelen dat je kunt nemen in specifieke situaties en bij bepaalde ambities. Het gaat hierbij dus om dus om het definiëren van maatregelen.

Om kennis en ervaringen uit te wisselen rond de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit start in januari 2024 ook de Community of Practice Waterkwaliteit en Klimaat. In deze CoP gaan de deelnemers onder meer in gesprek over de stresstest en de beide handreikingen. Daarnaast biedt de CoP ruimte voor het delen van ervaringen en ideeën over de toepassing en mogelijke verbetering van de kennisproducten.