Skip to main content Skip to main nav

29 juni 2021

Ketenaanpak Medicijnresten internationaal erkend

Onlangs maakte de onafhankelijke, internationale stichting World Future Council de prijswinnaars bekend van de Future Policy Award. De Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was één van de twaalf finalisten. Met de prijs stimuleert WFC inspirerend, innovatief en effectief beleid voor een gezonde en duurzame aarde. Kirgizië en Zweden wonnen de prijs.

The World Future Council bestaat uit 50 topmensen uit overheden, politiek, belangenorganisaties, wetenschap, kunst en bedrijfsleven die zich inzetten voor een gezonde en duurzame planeet. Het WFC wordt ondersteund door de Verenigde Naties en de Interparlementaire Unie (IPU).

In de Ketenaanpak Medicijnresten werkt het ministerie van Infrastructuur en Water samen met alle betrokken partijen in de keten. Ziekenhuizen, artsen, apothekers, farmaceuten, waterschappen en drinkwaterbedrijven pakken daarbij ieder hun eigen rol om gezamenlijk medicijnresten terug te dringen in water. De nominatie betekent voor de betrokken partijen een erkenning van hun gezamenlijke werk.

Eén van de onderdelen van de Ketenaanpak is de bijdragenregeling ’Zuivering Medicijnresten’, bedoeld om de implementatie van verwijderingstechnieken op praktijkschaal te stimuleren. Het komend jaar zullen met financiële steun van het ministerie bij waterschappen veertien demonstratieprojecten worden gestart.

De  waterschappen en STOWA zijn intensief betrokken bij de vormgeving en verdere invulling van de ketenaanpak. Via monitoringprogramma’s wordt in kaart gebracht hoe groot het probleem van medicijnresten in oppervlaktewater precies is. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van slimme tests om de toxiciteit en de effecten op de ecologie van een mengsel aan stoffen vast te stellen. Onderdeel van de Ketenaanpak is ook het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV). Hierin wordt gewerkt aan het doorontwikkelen en verder praktijkgereed maken van veelbelovende technieken om medicijnresten en andere microverontreinigingen kosteneffectief en zo duurzaam mogelijk uit het afvalwater kunnen verwijderen.

Meer weten over de World Future Council? Klik HIER 

> Lees meer over de prijswinnaars