Skip to main content Skip to main nav

21 augustus 2022

Praatplaat gebruik effluent

Nederland zucht onder de droogte en het einde ervan is nog niet in zicht. Deze droge perioden komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Grote vraag is: hoe zorgen we in deze perioden voor voldoende zoet water voor landbouw, natuur, recreatie en industrie? Hergebruik van effluent als bron van zoetwater, is dan een optie.

STOWA en andere partijen doen al langere tijd onderzoek naar de kansen en risico’s van het hergebruik van effluent voor uiteenlopende doeleinden en naar het sluiten van waterkringlopen. Tekenaar Ronald van der Heide maakte onlangs een praatplaat uit die laat zien hoe hergebruik eruit kan zien.

Meer weten over de uiteenlopende projecten op het gebied van hergebruik van effluent?