Skip to main content Skip to main nav

26 april 2021

Straatkolken vaak reinigen

Schone straatkolken vangen behoorlijk effectief deeltjes af, maar na enkele maanden sediment vangen vermindert dit snel. Hoe snel dit proces verloopt ligt zowel aan de omgeving, aan de regenval die deeltjes transporteert als aan de afvangefficiëntie van de kolk. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de samenstelling van de deeltjes blijkt sterk te variëren in tijd en plaats. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Matthijs Rietveld.

Het promotieonderzoek werd uitgevoerd in het kader van het kennisprogramma Urban Drainanage, waar ook STOWA aan deelneemt.

Zowel de keuze voor een reinigingsfrequentie, als het kolkontwerp en de aanleg kunnen de afvangefficiëntie verhogen, aldus Rietveld. Hierdoor kan het achterliggende stelsel worden beschermd voor verstopping en de omgeving voor verontreiniging. > Lees meer