Skip to main content Skip to main nav

Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic

In dit EU Life+ demonstratieproject worden op rwzi Zuidoostbeemster (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) op full scale fijnzeven in gebruik genomen. Hiermee wordt cellulose (afkomstig van toiletpapier) uit het binnenkomende afvalwater gezeefd. Hieraan gekoppeld vindt een pilot plaats waarbij dit zeefgoed wordt opgewerkt tot PLA (poly lactic acid of polymelkzuur). PLA is een grondstof voor bioafbreekbare plastics.


Tijdens het project worden de gevolgen van het fijnzeven voor het zuiveringsproces (technologisch) en de economische consequenties voor de bedrijfsvoering van een rwzi in kaart gebracht. Verder zullen de juridische en maatschappelijke belemmeringen voor hergebruik van rwzi-cellulose in kaart worden gebracht en zo veel mogelijk worden weggenomen. Tevens vindt een economische afweging plaats van de verwerkingsroute, afgezet tegen alternatieve afzetkanalen.

Klik hier voor meer informatie over het project,

of bekijk hier een infographic over het project.

Achtergrond

Op dit ogenblik wordt jaarlijks wereldwijd 150 duizend ton bio-afbreekbaar plastic geproduceerd in de vorm van PLA (poly lactic acid of polymelkzuur) uit hernieuwbare grondstoffen, onder meer cellulose. Het huidige uitgangsmateriaal is echter veelal afkomstig uit de voedselketen en relatief duur. Daarom wordt dit PLA alleen afgezet in duurdere toepassingen, zoals in de medische wereld.

Als PLA kan worden geproduceerd uit goedkoper basismateriaal, ontstaat er een enorme marktpotentie om het PLA breder in te zetten. Bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal, voor wegwerpbekers, -bestek en -borden, voor plantenpotjes etc. De verwachting is dat de behoefte aan PLA de komende jaren met 18-22% per jaar zal groeien.

Om aan de snel groeiende vraag naar PLA te voldoen, de druk op renewables te verlagen en de transitie naar biobased plastic significant te versnellen moet er dus een goedkoper en milieuverantwoorder alternatief voor grondstof en technologie worden gevonden.

In een gezamenlijk, door de EU mede- gefinancierd project gaan Attero, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en STOWA de uitdaging aan om te zorgen voor een goedkoper en uit milieuoogpunt aantrekkelijk alternatief voor de productie van PLA. Hiervoor gaat men produceren uit de cellulosefractie in afvalwater, het zogenaamde zeefgoed. Zeefgoed is een fractie die via fijnzeven uit het binnenkomende afvalwater wordt afgevangen. Het toiletpapier, met name de daarin aanwezige cellulosevezels, is een zeer geschikte grondstof voor de productie van bioplastic. Nergens ter wereld wordt PLA geproduceerd met cellulose uit afvalwater.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van EU LIFE+.