Skip to main content Skip to main nav

Demonstratie-installatie PHA2USE

In dit project worden de mogelijkheden om PHA terug te winnen uit het zuiveringsslib beproefd op demo-schaal. Hiertoe bouwen slibverwerker HVC en technologiebedrijf Paques Biomaterials, vijf waterschappen, STOWA op het terrein van HVC in Dordrecht een demo-installatie.

PHA is een hoogwaardige kwaliteit biologisch afbreekbaar én biobased plastic. Het is sterk, maar ook volledig (koud) afbreekbaar onder natuurlijke omstandigheden. Dit soort plastic is goedkoper te maken dan andere biologische alternatieven en daarbij heeft PHA het voordeel dat er geen gebruik wordt gemaakt van voedselgewassen. PHA is te gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals coating van kunstmest en zaden, afbreekbare netten en tasjes, biologisch afbreekbaar bestek, afbreekbaar groeimedium in de tuinbouw, folies voor in de landbouw en alternatief voor visserslood.

PHA wordt gevormd door actief slib, de bacteriën die normaal gesproken organische verontreinigingen afbreken op rwzi’s. Ze gaan PHA produceren, als ze extra worden gevoed met vetzuren. De demo-installatie, extraheert het PHA uit de extra gevoede actief-slibbacteriën. De geproduceerde PHA wordt verstrekt aan bedrijven die in verschillende sectoren actief zijn, om te zorgen voor een zo breed mogelijke verkenning van mogelijke toepassingen.

Meer weten? Lees het artikel over dit onderwerp in STOWA ter Info 77.

De demonstratie-installatie maakt onderdeel uit van het project PHA2USE. Met de bouw is een bedrag gemoeid van in totaal ca. 4,5 miljoen euro, opgebracht door de vijf deelnemende waterschappen: Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, samen met STOWA, HVC en Paques. Ook zijn er diverse subsidieverstrekkende partijen die dit project ondersteunen.