Skip to main content Skip to main nav

Grondstoffenwinning uit korrelsib: 'Kaumera Nereda® Gum'

Bij de zuivering van afvalwater met de Nereda®-technologie ontstaat korrelslib als bijproduct. Onderzoek heeft aangetoond dat de substantie die verantwoordelijk is voor de korrelvormige groei van bacteriën een alginaatachtig polymeer is. De naam: Kaumera Nereda® gum. Dit is een suiker die een zeer sterke waterbinding kent, vloeistoffen kan verdikken of geleren en een basis voor coatings kan vormen. Korrelslib bevat tot twintig procent van dit polymeer. In dit project worden de afzetmogelijkheden voor Kaumera in kaart gebracht, dat op vrij eenvoudige wijze uit het korrelslib kan worden gewonnen.

Kaumera kent vele mogelijke toepassingen, onder meer op het gebied van de landbouw (als biostimulant of coating voor meststoffen). Na extractie van Kaumera uit het korrelslib kan het resterende materiaal worden vergist, waarbij nog steeds een hoge methaanopbrengst kan worden verkregen. Voor landbouwtoepassingen kan het korrelslib als gedroogd materiaal direct worden aangewend.
 
In dit project werken TU Delft, Royal Haskoning DHV, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rijn en IJssel en STOWA met elkaar samen.

Meer informatie vindt u op kaumera.com.

Over Life

LIFE is de naam van het co-financieringsprogramma van de Europese Commissie met als doel de ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie van Europese wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. Dat gebeurt via co-financiering van demonstratieprojecten die hier een bijdrage aan leveren. Voor de periode van 2014-2020 is in totaal 3,4 miljard euro beschikbaar, dat wordt verdeeld over de lidstaten. LIFE staat voor Financial Instrument for the Environment. > Meer informatie