Skip to main content Skip to main nav

Micronutriënten in de kringloop

Dit onderzoek richt zich op het sluiten van de micronutriëntenkringloop van essentiële micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen wettelijke, milieukundige, economische en technologische kaders. Micro-elementen, ook wel sporenelementen zijn voedingstoffen waar planten geringe hoeveelheden van nodig hebben. Bekende sporenelementen zijn Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Boor (B), Magnesium (Mg), IJzer (Fe), Koper (Cu) en Zink.

Er is meer aandacht gewenst voor micronutriënten in het agro-voedsel-afvalsysteem. In het verleden is gekeken naar het hergebruik van organische reststromen, slibstromen en mest, maar niet vanuit de waarde van micronutriënten hierin. Micronutriënten worden, vergelijkbaar met fosfaat, uit geologische reserves gewonnen en in de voedselketen per saldo lineair gebruikt. Het doel van het onderzoek is het leggen van een basis voor het sluiten van de kringloop van voor micronutriënten essentiële micronutriënten in de gehele voedselketen. Daravoor worden in het project de (micro)nutriëntenstromenvrachten en -concentraties in reststromen in kaart gebracht, de plant-beschikbaarheid van deze micronutriënten en het ontwikkelen van waardeketens voor gerecyclede micronutriënten.

De focus ligt zowel op het directe (via de micronutriënten bevattende stromen) als indirecte (na behandeling van stromen) hergebruik van de micronutriënten.

Het resultaat van dit project is een set van werkwijzen (combinatie van management en technologie) waarmee kansrijke reststromen met verwaardingspotentieel voor de keten worden benut door de ontwikkeling van innovatieve interventies voor recycling van micronutriënten. Voor afval(water)verwerkers liggen er kansen om hun restromen optimaal te verwaarden en daarmee bij te dragen aan de circulaire economie.

Het project wordt uitgevoerd door meer dan twintig partijen (waaronder kennisinstituten, drinkwaterbedrijven, waterschappen en EFGF) die een brede afspiegeling vormen van de totale micronutriëntenketen.