Skip to main content Skip to main nav

Productie van azijnzuur uit actief slib

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een proces dat actief slib omzet in een azijnzuuroplossing en een demonstratie dat deze azijnzuuroplossing gebruikt kan worden voor o.m. de productie van PHA (grondstof voor bioplastic).

De droge stof (DS) van actief slib bevat 70 procent organische stof: o.a. eiwit, koolhydraten en vetten. In het project zal een proces worden ontwikkeld op laboratoriumschaal om dit te ontsluiten en om te zetten in azijnzuur. Door actief slib te verwaarden en om te zetten in azijnzuur in plaats van het - zoals vrij gebruikelijk is - te verbranden, wordt voorkomen dat het slib vroegtijdig in CO2 wordt omgezet. Het geproduceerde azijnzuur kan worden ingezet als grondstof voor bioplastics (PHB, PHA) en biobased capronzuur. Dit dringt de aanwending van fossiele bronnen voor het maken van plastics en capronzuur terug.

Het project sluit aan bij eerdere studies van STOWA, waaronder:

STOWA 2017-15, PHARIO - Stepping stone to a sustainable value chain for PHA bioplastic using municipal activated sludge
STOWA 2016-18, Verkenning Haalbaarheid terugwinning cellulose uit primair slib
STOWA 2015-36, Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning
STOWA 2014-10, Bioplastic uit slib