Skip to main content Skip to main nav

Actualisering Handreiking Aquathermie

Aquathermie komt steeds meer in beeld als mogelijke duurzame warmtebron. Daardoor groeit ook de kennisbehoefte over aquathermie bij verschillende doelgroepen. Tevens is er in de afgelopen jaren veel nieuwe kennis ontwikkeld over de toepassing van aquathermie. Om die kennis goed te ontsluiten, werkt STOWA samen met Netwerk Aquathermie, Rijkswaterstaat en Alliander aan een update van de handreiking aquathermie.

In 2018 bracht STOWA de Handreiking aquathermie voor het eerst uit. Deze geeft een overzicht wat er allemaal komt kijken bij een aquathermieproject in de verschillende projectfasen. Dit is uitgewerkt in een technisch, financieel, organisatorisch en juridisch kader. Sindsdien is er op verschillende plekken veel nieuwe kennis over aquathermie ontwikkeld, onder andere door STOWA en binnen onderzoeksprogramma WarmingUP. Doordat er zoveel verschillende partijen mee bezig zijn, is de kennis vaak versnipperd. Met de handreiking willen we de kennis voor verschillende doelgroepen, van waterbeheerder tot gemeente en van bewonersinitiatief tot warmtebedrijven toegankelijk ontsluiten.

Het project bevindt zich nu in de eerste fase. De beschikbare en relevante informatie wordt samengebracht in één actueel document waarmee mensen zich op aquathermie kunnen oriënteren. Dit document komt eind 2022 beschikbaar. In 2023 bekijken we welke mogelijkheden er zijn om de informatie zo toegankelijk mogelijk te ontsluiten en actueel te houden voor en door de verschillende doelgroepen.