Skip to main content Skip to main nav

Combinatie aquathermie met fosforverwijdering

In dit project laat STOWA onderzoek doen naar de mogelijkheden om het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater en fosfaaatverwijdering te combineren

Waterbeheerders staan voor een grote opgave om de waterkwaliteitsdoelen uit de KRW te behalen. Het overschot aan fosfor is een van de belangrijkste oorzaken van een onvoldoende waterkwaliteit in de meeste oppervlaktewateren. Een andere grote maatschappelijke opgave is de energietransitie. Waterbeheerders willen graag daaraan bijdragen en hebben aquathermie als duurzame warmtebron op de kaart gezet. TEO, het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater, is de belangrijkste bron van aquathermie en de belangstelling hiervoor neemt sterk toe. Als TEO gecombineerd kan worden met fosforverwijdering biedt dat mogelijk een kans om tegelijk de waterkwaliteit te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Om de kansen van een combinatie van TEO met P-verwijdering te verkennen heeft STOWA een challenge (ideeënprijsvraag) uitgeschreven op het platform Winnovatie.nl. De challenge heeft 3 winnaars opgeleverd met uiteenlopende concepten: de drijvende mosselbak, Biophree en een bio-reactor.

Als vervolg op deze challenge laat STOWA nu de effectiviteit en haalbaarheid van de winnende ideeën onderzoeken, mogelijk in combinatie met andere inzendingen. Het onderzoek moet uitwijzen of deze ideeën onder bepaalde omstandigheden toepasbaar zijn en maatschappelijke meerwaarde hebben.