Skip to main content Skip to main nav

Innovatieve slibgistingstechnologieën Ephyra® en Themista®

In dit project vindt (pilot)onderzoek plaats naar Themista® en Ephyra®: twee innovatieve slibgistingstechnologieën die zorgen voor hogere biogasproductie op afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarmee moet het mogelijk worden busines cases uit te voeren waarin de technische haalbaarheid en financiële betaalbaarheid van de technologieën kan worden onderbouwd. Themista® en Ephyra® worden op praktijkschaal toegepast op rwzi Kralingseveer van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en rwzi Tollebeek van Waterschap Zuiderzeeland.

Themista® en Ephyra® onderscheiden zich door hoge efficiency, robuustheid en lage exploitatiekosten. Beide technologieën kunnen als voorbehandeling worden ingezet bij bestaande slibvergisters. Ephyra kan daarnaast als zelfstandige gisting worden toegepast.

De in 2012 en 2013 uitgevoerde laboratoriumtesten op slib van communale zuiveringsinstallaties hebben geleid tot hooggespannen verwachtingen. De biogasproductie zou aanmerkelijk kunnen worden vergroot door gebruik te maken van deze twee technologieën.

Stand van Zaken (november 2019)

Ephyra®

In 2017 is op afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Tollebeek de slibontwateringsinstallatie gerenoveerd, waarbij ook een Ephyra®-installatie is geplaatst. Eind 2017 begon een opstartperiode van vijf maanden. Deze is in mei 2018 succesvol afgerond met een garantietest. Hieruit bleek dat de biogasproductie met bijna 75 procent was toegenomen. Awzi Tollebeek is voor elektriciteit daarmee volledig zelfvoorzienend. Er is zelfs sprake van een biogasoverschot. Daarmee kunnen circa 120 huishoudens voorzien worden van groene energie. Het project wordt gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie.

> Meer informatie over Ephyra

> Meer informatie over Ephyra op awzi Tollebeek van Waterschap Zuiderzeeland

Themista®

Met een Themista® proefinstallatie werd in 2016 bewezen dat er met deze technologie meer energie uit slib gehaald kan worden van afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Kralingseveer. Op basis van de uitkomsten hebben het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Royal HaskoningDHV een overeenkomst gesloten. De uiterste opleverdatum van deze nieuwe installatie is medio 2020. Het streven is om de Themista® installatie, getest en al, eerder op te leveren. Het project wordt gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

> Meer informatie over Themista

> Meer informatie over Themista op awzi Kralingseveer van Hoogheemraadschap van Schieland en de krimpenerwaard

Onderzoek Themista-Ephyra combinatie

Sinds eind 2016 vindt er bij Waterschap Rijn en IJssel op rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwgraaf pilotonderzoek plaats om de meerwaarde aan te tonen van de gecombineerde Themista-Ephyra techniek op de biogasproductie, biomassareductie en CO2-reductie van slibgisting. > Meer informatie

STOWA heeft pilotonderzoek gedaan (zie rapport) en monitort de resultaten van de twee full scale installaties.

Bekijk het slibwebinar over innovaties, waaronder Themista & Ephyra