Skip to main content Skip to main nav

STOWA Droogtedossier

Waterbeheerders moeten zich voorbereiden op steeds extremer weer: natter, maar ook droger. STOWA heeft een droogtedossier samengesteld, met praktisch toepasbare kennis, inzichten, tools en instrumenten. Het dossier is onderverdeeld in vier thema's: Verwachtingen, Effecten, Maatregelen, Deltafacts (feiten en cijfers). Deze vindt u onder de blauwe knoppen in het menu.

In 2018, 2019 en ook in 2020 moesten waterbeheerders flink aan de bak om de effecten van droogte te bestrijden. Om de zoetwatervoorziening te waarborgen en verzilting tegen te gaan. Om verdroging van natuur te minimaliseren en landbouwopbrengsten op peil te houden. Eén ding is zeker: Waterbeheerders moeten zich voorbereiden op steeds extremer weer: natter, maar ook droger.

STOWA werkt - vaak samen met andere partijen - hard om te zorgen dat waterbeheerders gesteld staan voor deze extremen. Met praktisch toepasbare kennis, inzichten, tools en instrumenten.

In dit dossier vindt u een thematisch overzicht van alle lopende en recent afgeronde droogteonderzoeken, ontwikkelde tools en instrumenten, verwijzingen naar meer informatie en links. Het droogtedossier is onderverdeeld in vier thema's:

A. Verwachtingen: hoe droog was het, is het en wordt het?

B. Effecten: wat zijn de effecten op landbouw, natuur en andere functies?

C. Maatregelen: wat kunnen we doen?

D. Deltafacts: feiten en cijfers over effecten en maatregelen