Skip to main content Skip to main nav

STOWA Droogtedossier

In dit droogtedossier hebben we de actuele en praktisch toepasbare kennis, inzichten, tools en instrumenten over droogte - die zijn voortgekomen uit onderzoek waar STOWA bij betrokken was - thematisch voor u op een rij gezet. Update: zomer 2023.

Waterbeheerders bereiden zich voor op steeds extremer weer: natter, maar ook droger. Ze moeten de effecten van droogte bestrijden, de zoetwatervoorziening waarborgen en verzilting tegengaan. Ze moeten de verdroging van natuur zien te minimaliseren en landbouwopbrengsten op peil houden. Maar zorgen dat waterkeringen onder droge omstandigheden in goede conditie blijven.

 

STOWA ondersteunt ze daarbij met het vergaren van kennis en inzichten over verwachtingen, effecten en mogelijke maatregelen. In 2023 is een nieuw droogteprogramma gestart. De resultaten daarvan nemen we de komende jaren mee in dit droogtedossier. Het droogtedossier is onderverdeeld in vier thema's. Deze vindt u in het bovenstaande menu.

A. Verwachtingen: hoe droog was het, is het en wordt het?

B. Effecten: wat zijn de effecten op landbouw, natuur en andere functies?

C. Maatregelen: wat kunnen we doen?

D. Deltafacts: feiten en cijfers over effecten en maatregelen