Skip to main content Skip to main nav

Vergelijkende analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten

In dit rapport zijn twee verschillende methoden om milieu-indicatiewaarden te bepalen, met elkaar vergeleken: weighted averaging (berekening van optima en toleranties volgens methode ter Braak) en gewogen gemiddelden (volgens methode Bloemendaal & Roelofs).