Skip to main content Skip to main nav

Verantwoord beheer en onderhoud asfaltdijkbekledingen

STOWA en Waterdienst werken in een gezamenlijk project aan het optimaliseren van de (nog resterende) levensduur van de asfaltdijkbekledingen, via verantwoord beheer en onderhoud, inclusief een verbeterde periodieke toetsing.

Zo’n 600 kilometer dijk, met name zeedijk, heeft een asfaltbekleding. Ongeveer 50 procent daarvan is inmiddels ouder dan dertig jaar. Uit de vijfjaarlijkse toetsing komt naar voren dat het nodig is de beoordeling ervan te verbeteren, met name voor oudere asfaltdijkbekledingen. Het is niet duidelijk hoe lang deze nog meegaan. Daarbij aansluitend bestaat er behoefte aan een strategie voor beheer & onderhoud, inclusief een geschikte risicobenadering met als doel de levensduur van asfaltdijkbekledingen te optimaliseren

STOWA en Waterdienst werken in dit project aan het optimaliseren van de (nog resterende) levensduur van de asfaltdijkbekledingen, via verantwoord beheer en onderhoud, inclusief een verbeterde periodieke toetsing. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • De modellering van het gedrag van de bekleding onder extreme belastingen wordt verbeterd, waarbij ook breuksterkte en reststerkte worden meegenomen. Voor de validatie wordt gebruik gemaakt van beheersgegevens en de resultaten van laboratoriumproeven.
  • De toetsprocedure wordt verbeterd en er komt een aanpak voor het monitoren van asfaltdijkbekledingen na een eerste gedetailleerde toetsing.
  • Er wordt een faalkansbenadering opgesteld, zodat duidelijk wordt met welke mate van zekerheid de bekleding aan de door het Rijk vast te stellen eisen en normen voldoet.
  • Er wordt een beheer- en onderhoudsmethode uitgewerkt, aan de hand waarvan een beheerder zijn periodieke onderhoud kan plannen en ook kan inschatten op welke termijn vervanging of grootschalige reparatie van de bekleding nodig is.
  • Er wordt gewerkt aan het specificeren van functionele eisen bij onderhoud en verbeteringswerken.
  • Stand van Zaken onderzoek asfaldijkbekledingen september 2013