Skip to main content Skip to main nav

Visie ORK

Om waterschappen en provincies bij hun werk op het gebied van regionale keringen te ondersteunen startten IPO en de Unie van Waterschappen in 2005 het ‘Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen’ (ORK).

STOWA zorgt voor de uitvoering van dit programma, dat tot doel heeft om – naar analogie van primaire keringen - een landelijk toepasbare systematiek te ontwikkelen voor het aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren van regionale waterkeringen. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. STOWA heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen en IPO een nieuwe visie op regionale keringen opgesteld.

Bekijk ook de publicatie ‘Verder bouwen op een goed fundament’ (STOWA 2016-30).