Skip to main content Skip to main nav

Handreiking reparatiemethoden asfaltdijkbekledingen

Deze handreiking geeft dijkbeheerders inzicht in de verschillende soorten schades die kunnen ontstaan bij asfaltdijkbekledingen, en reikt methoden aan om deze te repareren.

Bij herstel van asfaltdijkbekledingen, met name op primaire waterkeringen, kunnen niet zomaar de ervaringen uit de wegenbouw gebruikt worden. Dit heeft onder meer te maken met de belasting onder extreme omstandigheden. Door de golfbelasting en waterdruk vanuit de ondergrond is deze belasting anders dan bij wegen. Ook is de opbouw van de constructie bij deze keringen anders dan bij wegen. Dit betekent dat bij herstelwerkzaamheden niet alleen de schade gedicht moet worden, maar ook andere soorten sterkte hersteld moeten worden. 

In het eerste deel van deze handreiking wordt ingegaan op de uiteenlopende soorten schades en de oorzaken daarvan. Het tweede deel gaat in op de reparatietechnieken, met daarbij extra aandacht voor de situaties waarbij het herstel afwijkt van dat van de wegenbouw. Hiermee kunnen dijkbeheerders de reparatiemogelijkheden kiezen die passen bij de functies van de bekleding. Dit rapport is behalve voor dijkbeheerders ook bedoeld voor adviserende technici en uitvoerende partijen.