Van kennis naar praktijk

STOWA brengt waterschappers, wetenschappers en andere betrokkenen structureel bij elkaar om ontwikkelde kennis met elkaar te delen en te koppelen aan hun eigen werkpraktijk. Maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelde instrumenten en methodieken te toetsen in en door de praktijk. Dit gebeurt in platforms en Communities of Practice (CoP's).

Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW

Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW (vml. Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen) is een t...

Bekijk project

Kennisplatform Versneld Ophogen Regionale Keringen (VORK)

Het Kennisplatform Versneld Ophogen Regionale Keringen bestaande uit medewerkers van overheid, kennisinstituten en bedrijfsle...

Bekijk project