Skip to main content Skip to main nav

Van kennis naar praktijk

STOWA brengt waterschappers, wetenschappers en andere betrokkenen structureel bij elkaar om ontwikkelde kennis met elkaar te delen en te koppelen aan hun eigen werkpraktijk. Maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelde instrumenten en methodieken te toetsen in en door de praktijk. Dit gebeurt in platforms en Communities of Practice (CoP's).

Platform Waterkeringbeheer (PWK)

Het Platform Waterkeringbeheer is primair een gremium van leidinggevenden voor collegiale contacten, voor kennisdeling en voo...

Bekijk project