Skip to main content Skip to main nav

Interregproject FlashFloodBreaker

Een flash flood is een snelle stijging van het water in laaggelegen gebieden, die binnen drie tot zes uur optreedt bij zware regenval. In het Interregproject FlashFloodBreaker worden de praktische mogelijkheden onderzocht om Noord-West Europa beter bestand te maken tegen flash floods. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling.
 STOWA is één van de deelnemende partijen.

Noord-West Europa (NWE) wordt geconfronteerd met een toenemend aantal overstromingsrampen door klimaatverandering. Extreme gebeurtenissen, zoals de flash flood in juli 2021, kosten vaak veel mensenlevens en leiden tot grote (economische) schade. Risicogebieden voor flash floods in Noord-West Europa zijn stedelijke gebieden, poldergebieden, valleien en mijnbouwgebieden. Omdat het bestaande landgebruik hier de bescherming tegen overstromingen beperkt, zijn nieuwe benaderingen voor het beheer van overstromingsrisico's nodig.

Doel van het project is om de Noord-West Europa beter bestand te maken tegen flash floods. Aan het eind van het project zijn verantwoordelijke organisaties en bewoners in de zeven door de projectpartners aangedragen risicogebieden in staat hun kwetsbaarheid in te schatten, hun veerkracht te versterken, collectief en individueel de gevaren te verminderen en beter te handelen in geval van flash floods. Risicogebieden in Nederland die meedoen in dit project, zijn de valleien in Limburg en de poldergebieden in Nood-Holland.

Binnen het project FlashFloodBreaker is STOWA verantwoordelijk voor:

  • de doorontwikkeling en implementatie van de App2C, een app waarmee schades aan dijken tijdens hoogwater kunnen worden vastgelegd;
  • het testen en mogelijk verbeteren van de werkmethodes uit het Internationaal Handbook on Emergency Response for Flood Defence;
  • het trainen van experts in de werkmethoden van de WIKI-noodmaatregelen en het vertalen van de belangrijkste factsheets daaruit.

Binnen Interreg-projecten werken partijen uit verschillende landen samen. FlashFloodBreaker wordt getrokken door een waterschap uit Duitsland (Emschergenossenschaft und Lippeverband) en verder wordt er samengewerkt met diverse organisaties uit België, Luxemburg, Frankrijk, Ierland en Nederland.