Beheer van kolken en rioolaansluitingen; samenvatting proefschrift Johan Post

In deze samenvatting van het proefschrift van Johan Post staan de resultaten van zijn onderzoek naar het functioneren en het operationeel beheer van kolken en rioolaansluitingen.

Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: welke invloed heeft het functioneren van deze objecten op de werking van het rioolsysteem als geheel? Wat is de effectiviteit van proactieve maat­regelen ter verbetering van het functioneren op de werking van het totale systeem? Hoe is het beheer verder te optimaliseren, zodat de maatschappelijke doelmatig­heid verbetert? In het volledige (Engelstalige) proefschrift vindt u meer informatie over de toegepaste statistische methoden, modellen en technieken.

Het proefschrift ‘A statistical 5 approach to guide the management of the anterior part of the sewer system’ van Johan Post kunt u downloaden via: http://repository.tudelft.nl/.