Drogen zuiveringsslib in kassen en in een banddroger met laagwaardige restwarmte

Dit rapport bevat de resultaten van praktijkonderzoek naar twee alternatieve manieren van slibontwatering: drogen in droogkassen en met een banddroger, beide met gebruik van aanwezige restwarmte. Praktijktesten tonen aan dat op basis van de primaire energiebalans beide systemen duurzamer zijn dan andere slibverwerkingsroutes. Hierin scoren kassen het beste.

Qua kosten liggen beide systemen dicht bij elkaar. Welk systeem uiteindelijk gekozen wordt, is afhankelijk van de lokale condities. Met dit onderzoek is vastgesteld dat lage-temperatuurdroging (LTD) zowel met kassen als banddrogers marktrijp is voor Nederland.

Dit onderzoek bouwt voort op studies van STOWA uit 2010 en 2013. De in 2010 gepubliceerde slibketenstudie II (STOWA 2010-33) concludeerde al dat de droging van ontwaterd zuiveringsslib met restwarmte een potentieel doelmatige en duurzame route is voor slibeindverwerking. Slibdroogkassen en banddrogers zijn technieken waarmee slib gedroogd kan worden bij lage temperaturen. In 2013 (STOWA 2013-38) werd uit een literatuurstudie al geconcludeerd dat lage temperatuur droging in een slibdroogkas een doelmatige en duurzame route is.

Het praktijkonderzoek naar de banddroger maakt onderdeel uit van het Life+ project Omzet.Amersfoort. Het onderzoek naar slibdroging in kassen is uitgevoerd samen met Wetterskip Fryslân en enkele andere waterschappen.