Effluentpolishing met algen. Hoofdrapport

Enkele waterbeheerders, ingenieursbureaus en STOWA hebben onderzoek verricht naar effleuntpolishing met algen: het met behulp van algen vergaand verwijderen van nutriënten uit gezuiverd afvalwater, het effluent. Dit rapport bevat de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

De onderzoekers concluderen dat de techniek technisch haalbaar is en ook effectief, maar in Nederland niet altijd toepasbaar. De kosten zijn vergelijkbaar met die van zandfiltratie, maar het ruimtebeslag is erg groot en de nutriënten worden alleen in de zomermaanden voldoende verwijderd. In specifieke gevallen, met name in landelijk gebied, kan algentechnologie niettemin een relevante optie zijn, aldus de onderzoekers.

Achtergronden

Aanleiding voor dit onderzoek waren het hoge chemicaliënverbruik en de relatief hoge kosten van de gangbare nabehandelingstechnieken en de positieve verwachtingen ten aanzien van algentechnologie als energiezuinig en kostenefficiënt alternatief voor vergaande verwijdering van stikstofverbindingen en fosfaten.

Het onderzoek omvatte een literatuurinventarisatie, de bouw van een mathematisch simulatiemodel, laboratoriumonderzoek naar de invloed van specifieke stoffen en omstandigheden, behandeling van het effluent van de RWZI Alkmaar in een pilotreactor, formulering van ontwerpgrondslagen en globale kostenramingen.

Het onderzoek is totstandgekomen met financiële steun van de Provincie Noord-Holland en Agentschap NL, in het kader van het KRW innovatieprogramma.

Hoofdrapport en deelstudierapporten

Het hoofdrapport 2011-04 richt zich vooral op technisch managers en bestuurders. Voor technisch specialisten en onderzoekers zijn ook de deelstudierapporten van belang. Deze zijn opgenomen in rapport 2011-05. Het betreft deelstudierapporten over: Modelstudie, Inventarisatie, Laboratoriumexperimenten, Pilotonderzoek Alkmaar 2009 en 2010, Laboratoriumexperimenten en Ontwerpmodel.

Ontwerpmodel

Het onderzoek heeft geresulteerd in een ontwerpmodel voor effluentpolishing met algen, dat kunt u hieronder downloaden.